Manastirea NeamtManastirea Neamt

"Supramulţumiţi, cu filmul frumuseţii în minte şi în ochi, pornim către Mănăstirea Neamţ. Grăbim, spre a fi cazaţi, deoarece pe traseu erau mulţi vizitatori români, cât şi străini. Din depărtare se vede, fiind aşezată într-o poiană larg deschisă, înconjurată din toate părţile de culmi împădurite. Impunător monument al mândrei Moldove, al cărui ctitor nu se poate stabili după documentele istorice. Are aspectul unei cetăţi. De jur împrejur, chilii cu etaj. E un monument de o măreţie impunătoare.Totul te uimeşte. Curte mare; înspre nord, domină maiestuos monumentala Biserică "Înălţarea Domnului" precum au voit Petru Muşat şi, mai apoi, Ştefan cel Mare, împlinind toate cele fireşti unei mari Mănăstiri - rol istoric şi cultural - o mare pagină din albumul istoric - cultural al neamului.
"Sf. Bis. "Înălţarea Domnului" de la Mănăstirea Neamţ, ctitor Slăvitul Voevod Ştefan cel Mare, este cel mai interesant şi mai reprezentativ monument al arhitecturii vremii, atât ca plan şi structură interioară, cu liniile sale măestrit proporţionate, cât şi prin bogata şi variata decoraţie a faţadelor, uimind pe oricare. Arhitectura şi exteriorul mult decorat dau monumentului o măreţie impunătoare. Zidurile constau din piatră mare, bolovani de râu şi cărămidă. Pridvorul măestrit lucrat. Pronaosul de asemenea geometric gândit.

Având călugări mulţi şi pricepuţi, Mănăstirea Neamţ a fost în veacul 15-16 şi 19 un adevărat focar de cultură. Aici s-au format pictori, sculptori în lemn şi piatră, au apărut scrieri teologice de mare valoare, cronici asupra unor epoci din viaţa poporului, diferite şcoli şi Seminarul teologic. O mare tipografie dând cărţi bisericeşti de slujbă şi de îndru­mare, o bogată bibliotecă cu manuscrise şi cărţi de mare valoare, un azil pentru bolnavi, venind aici, în 1886 -1887, şi M. Eminescu. Mare rol au jucat Paisie şi mitropoliţii moldoveni în domeniul cultural. Muzeul conţine obiecte cu valoare istorică şi artistică. Statul şi Mitropolia Moldovei au făcut: renovări, consolidări şi multe îmbunătăţiri: apă, lumină electrică etc.

sursa: Pelerini Prin Ţara Noastră Sfântă,
Scriere a părintelui Sisoe


Postări populare de pe acest blog

MARELE INCHIZITOR (Fragment din cartea Fraţii Karamazov, de F. Dostoievski)

"Exista o legatura intre literatura si arta?"

Arthur Schopenhauer, Arta de a fi fericit