Postări

Se afișează postări din aprilie, 2014

Cărți și artă (2)

Imagine
The Genera and Species of British Butterflies.  H. Noël Humphreys. T.J. Allman, London, 1860.


Storyteller. Jean-François Segura (1955-). “Storytelling wasn’t about making things up. It was more like inviting the stories to come through her, let themselves be told.” ― Jennifer McMahon, Don’t Breathe a Word.

Cărți și artă (1)

Imagine

Privire asupra timpului

Imagine
Départ de Christophe Colomb vers le nouveau monde le 3 août 1492 (cliquer pour agrandir)
Source

Erasmus (fragment) de Stefan Zweig
Trecerea de la al cincisprezecelea la al șaisprezecelea secol este hotărâtoare pentru destinul Europei și, în precipitarea dramatică a evenimentelor ei, poate fi comparată numai cu secolul nostru.
Dintr-o dată, spațiul european se lărgește, devine planetar; o descoperire urmează după alta și, în câteva decenii, prin cutezanța unei noi generații de navigatori, s-a recâștigat ceea ce s-a pierdut prin veacuri de indolență sau descurajare.
(...)
În răstimpul unei singure generații, elementele primordiale au fost cuprinse în concepții omenești; spațiul și timpul au căpătat cu totul alte măsuri și valori. Numai sfârșitul secolului trecut și începutul secolului nostru – printr-o tot atât de bruscă și covârșitoare restrângere a spațiului și a timpului prin telefon, radio, automobil și avion – au resimțit o asemenea schimbare a valorilor și a ritmului vieții, prin inven…

Castellio contra Calvin - de Stefan Zweig (fragmente)

Imagine
„A căuta adevărul și a-l spune  așa cum îl gândești nu poate fi niciodată o crimă. Nimeni nu trebuie silit să aibă o anumită convingere. Convingerea e liberă”. (Sebastian Castellio, 1551)"Eseul Castellio, 1936, a fost tradus și publicat în România în 1945, încă în plin război mondial. Eugen Relgis considera că momentul apariției în România a acestui eseu constituia mai mult decât descrierea unei perioade de despotism religios. El atrăgea atenția asupra pericolului uriaș al instalării totalitarismului, al îngrădirii libertății umena și a spiritului creator în favoarea unei discipline militare, instaurată asupra întregii societăți. Totul urma să fie aplatizat, interzis, personalitatea îngrădită în oricare din manifestările ei ce nu serveau ideologia de bloc, a partidului unic. Momentul era bine ales. România și Europa traversau o perioadă de întunecare a idealurilor umaniste, unitatea ei se sfărîma, așa cum avea să se sfărâme și unitatea României.
A trecut de atunci o jumătate de vea…