Manastirea Sucevita


Manastirea Sucevita

"Mănăstirea Suceviţa te uimeşte prin măreţie şi ziduri masive impunătoare. Aşezată în locuri unde au petrecut pustnici iubitori de Dumnezeu şi de singurătate. Ctitor: Ghe. Movilă - episcop de Rădăuţi, zidind Biserici de mari proporţii, şi Ieremia Movilă - domnitor al Moldovei - 1595-1606, clădind case impunătoare; zidurile masive ale incintei şi turnurile de apărare sunt cele mai bine păstrate şi mai importante ca înfăţişare - ziduri de 6 m. şi groase de circa 3m. Suceviţa e cea mai desăvârşită biserică prin arhitectura ei, prin picturile interioare şi exterioare, cât şi prin comoara ei de lucrări bisericeşti cu valoare istorică şi artistică - ne spune A. Grabar, învăţat bizantinolog.


"Biserica păstrează în general elemente arhitecturale statornicite pe vremea lui Ştefan cel Mare, şi cu adăugiri din timpul lui Petru Rareş şi Alexandru Lăpuşneanu, rămânând o întrupare a unui stil ajuns la maturitate. Pereţii au 2 m. grosime. Prin proporţiile, liniile şi elementele ei arhitecturale, apare ca un monument care vădeşte măiestria şi gustul artistic al meşterilor şi ctitorilor ei. De asemenea, pictura - în general - de mare importanţă, fiind tot aşa de preţuită, ca şi picturile în frescă de la Voroneţ, Humor, Arbore şi Moldoviţa: bogăţia ansamblului, strălucirea coloritului şi reuşita plastică a unor scene, ducând mai departe firul tradiţiei, cu elemente din natură şi mediul înconjurător: culmi, flori, iarbă, atmosferă folclorică, costume de epocă şi câte o biserică moldovenească.

Are pictura cea mai bine păstrată, dintre toate vechile picturi bisericeşti. Este ca o carte ce cuprinde: credinţa, pietatea şi istoria Bisericii Ortodoxe şi un document istoric de mare importanţă, în care se găsesc aspecte din viaţa moldovenească - sec. 16; flori de pe plaiurile Moldovei: feriga, garoafa, macul, căruţe şi costume locale, căţei, purcei, case ţărăneşti, fântână cu cumpănă, fierăstrău, plug de lemn. Aici se păstrează multe şi importante obiecte de cult cu valoare istorică şi artistică: Epitaf, împodobit cu 10.000 de mărgăritare, dăruit de Ieremia Movilă, Icoane, Veşminte bisericeşti, Dvere, Chivot, etc. Între anii 1958 - 1969 se fac restaurări. Se înalţă măreţ şi frumos un interesant monument românesc de cultură".

din
Pelerini prin tara noastra sfanta,
Scriere a părintelui SisoePostări populare de pe acest blog

MARELE INCHIZITOR (Fragment din cartea Fraţii Karamazov, de F. Dostoievski)

"Exista o legatura intre literatura si arta?"

Arthur Schopenhauer, Arta de a fi fericit